Goście w Ameryce

Amerykanie często idą na łatwiznę i realizują pomysły sprawdzone w innych krajach. Kiedy więc dwie części komedii Goście, goście odniosły w Europie sukces, natychmiast dogadali się z ich twórcami i przygotowali „zachodnią” wersję filmu. O tyle nietypową, że z oryginalną … Czytaj dalej Goście w Ameryce